Samarbetspartners

Det här är vår starka sida – Vi väljer våra samarbetsparters för våra kunders bästa, inte något annat skäl!

Vi är ett oberoende säkerhetsföretag som har samarbetsavtal med samtliga godkända alarmeringscentraler & väktarbolag i Sverige, som Securitas, Tempest, Lövestads Larmcentral, Säkerhetscentralen, Westra Security m.fl

Dessutom när det gäller större projekt med mer omfattande kabeldragning och apparatmontering så tar vi väl förtrogna kollegor till hjälp!

Då anslutning av brandlarm till Brandförsvar & SOS Alarm ingår i vår beställning, hanterar våra partners, uppkoppling till SOS Alarm och anläggarintyg samt all dokumentation. De är certifierade av Svenska Brand & Säkerhetscertifiering SBSC brandlarm.

När det gäller inbrottslarm med krav från försäkringsbolagen på larmklass 2 & 3 har vi samarbetspartner som ansvarar för anläggarintyget till ert försäkringsbolag.

Vi kan därmed hantera hela kedjan från start till mål. Alla fabrikat.

Larmsystem – Passerkontroll – Kameraövervakning – Lås – Galler – EL – Data – Nätverk

Stockholm Mälardalen – Norrköping – Uppsala – Västerås – Sundsvall – Göteborg – Malmö

Välkommen att kontakta oss för mer information;

Projektledare större projekt: VD & ägare Alf Sjösten 0707769100

E-post: alf@activealarm.se

Våra Samarbetspartners

Säkerhetsteknik Lindholm & Kompani

08-91 11 11

Låspartner AB

Låspartner AB

08-91 11 11

SOS Alarm

SOS Alarm

sos_logo

Securitas Sverige

Securitas Larmcentral

Telefon: 08-6576200

securitas_logo