Tempest Larmcentral

Tempest Larmcentral är f.d. Falck Larmcentral.

Pga att Tempest Security förvärvade Falck så har samtliga våra kunder övergått till Tempest Larmcentral.

Samma goda service och åtgärd vid larm som tidigare. Om inte ännu bättre!

Den tekniska servicen, utökningar och nyinstallationer av larm & säkerhet utförs som tidigare av Active Alarm AB.