Inbrottslarm

 

Active Alarm skyddar Ert Hem & företag!

Ska ni flytta?  Bygga ut?  Nyetablera?  Eller nyligen haft inbrott?

- Ring oss idag för ett kostnadsfritt förslag! 

Kontor - Butiker - Lager - Skolor - Industrilokaler - Marinor - Golfklubbar - Villor & våningar. 

Ring oss idag för för att få ett kostnadsfritt skyddsförslag - 08911111

 

De 6 viktigaste fördelarna med Active Alarm System

- Larmet tillhör Sveriges mest sålda & är ett sedan 20 välkänt fabrikat från Teletec.

- Larmet är testat & godkänt av SBSC, SSF-intygat & är godkänt av försäkringsbolagen.

- Ni äger larmet 100% från dag ett! 

Larmet är inte, och kommer inte bli hårdvarulåst till oss eller annat vaktbolag.

- Ni kan byta vaktbolag eller larmbolag när ni vill i framtiden.

Full valfrihet!

Vi har följande betalningsalternativ att erbjuda:

1: Köpa kontant      2: 36/60mån leasing     3: 36/60mån hyra    4: Avbetalning

Alla priser exkl. moms & resekostnad med servicebil.

Det är smart att köpa/leasa/hyra larmet från oss, definitivt bättre än alternativen från vissa konkurrenter där man tvingas binda upp sig i en massa år i ett låst evighetsabonnemang och bara få ett helt låst system som ingen annan installatör i hela Sverige kan bygga ut eller underhålla i framtiden.

Vi är för full valfrihet, inte dyra abonnemang med hårdvarulåsta produkter!

Active Alarm -En investering för ett tryggare liv!

 Våra åtaganden & rutiner vid installation av inbrottslarm

  1. Vi har sedan många år Polistillstånd för larminstallationer tillståndsnr.  AA578-22254/9

  2. Larmen testat och godkänt av SSF.

  3. Vi planerar och installerar larmen helt enl. försäkringsbolagens krav SSF 130

  4. Vi följer helt RUS 130:5 där detta krävs.

  5. Våra juridiska åtagande följer AMA98

  6. Vi skriver alltid slutprov protokoll och underskriven checklista.

  7. Vi upprättar alltid fullständig dokumentation med OR-ritningar, manualer samt sektionsförteckning.

Vi utför dessutom alltid installationerna med mångårigt erfarna installatörer som gör installationerna  ”by the book”.

Vår personal är kontrollerade mot brottsregistret och har alla goda referenser i yrket.

Välkommen till en trygg investering i säkerhet!

Beställ kostnadsfri offert! 

Ring 08-911 111

Mejla oss på info@activealarm.se